Företaget

Företaget har genomgått följande utbildningar:                     


Arbete på väg

Säkerhet på väg

Miljöutbildning

Heta arbeten

Farligt gods

YKB

ID-06

Några exempel på kunder:


Lule Building System AB

VSM

Skanska

NCC

Swerock

Söderhamns Kommun

Vindkraften

Veidekke